Implementation

Professionell och snabb implementation är nyckeln till en bra lösningVåra implementationskonsulter arbetar nära våra kunder för att etablera en plan för implementationen med tydliga milstolpar och ansvarsfördelning. Vi har en väl utarbetad mall som används som utgångspunkt för att säkerställa att vi snabbt skall kunna komma i produktion.
Risker kartläggs och i planen hanteras dessa på ett strukturerat sätt.
Vår implementationsmodell is skapad för att ta höjd för varje kunds specifika önskemål då de kan variera mycket. Målsättningen är dock att vi kan hålla oss till den funktionellt kraftfulla standardlösningen.