Våra lösningar

Våra lösningar hjälper kunder till lägre kostnader för sin personal genom att minska den tid som behöver läggas på brand- och säkerhetskontroller. Den ökade effektiviteten uppnås till stor del genom minskning av manuellt pappersarbete och eliminering av dubbelarbete. De digitala lösningarna skapar förutsättningar för en automatisering av hela processen.

Vår molnbaserade Brand- och Säkerhetslösning


För att säkerställa att Du har kontroll på de byggnader Du ansvarar för inom området Brand och Säkerhet, behöver Du en digitaliserad lösning som möjliggör schemaläggning av kontroller, hjälpmedel för att utföra kontroller, rapportera avvikelser samt övervaka att alla avvikelser åtgärdas i enlighet med uppsatta regler.

Vi har byggt en IT-lösning som tillhandahåller denna funktionalitet baserad på modern IT teknologi. Genom att även tillhandahålla lösningen i en molntjänst underlättar vi både implementationen och minskar kostnaderna för våra kunder.

En nyckel till en framgångsrik lösning är att användarna uppskattar lösningen och känner att den är lätt att använda. Vi har skapat en APP som gör det möjlighet att enkelt utföra kontroller med mobiler och läsplattor. Man kan arbeta uppkopplad mot nätet men även utan uppkoppling på platser där mottagning saknas. Synkronisering sker så snart man åter har mottagning.

Utöver detta är lösningen rollbaserad vilket underlättar administrationen av användare och skapar en mycket bra och lättförståelig struktur.

Vår specialanpassade lösning för flygplatser, ARFF


Vår internationella lösning för flygplatser, ARFF är en specialanpassad digitaliserad lösning för flygplatser som tillhandahåller ett plattform för övervakning och genomförande av kontroller inom säkerhets- och brandområdet.

Den tillhandahåller ett ramverk som ger Kunderna möjlighet att analysera risker på ett sofistikerat sätt för att sedan kunna minska riskerna genom att hela tiden förbättra säkerhetsprocesserna. Rapportera, spåra, övervaka och förbättra kontinuerligt utifrån ett gemensamt system.

Rapportera, spåra. övervaka och förbättra alla delar av Ert ARFF (Airport Rescue and Fire Fighting) program. Säkerställ att alla krav uppfylls i en och samma integrerade lösning.

Professionell och snabb implementation är nyckeln till en bra lösning


Våra implementationskonsulter arbetar nära våra kunder för att etablera en plan för implementationen med tydliga milstolpar och ansvarsfördelning. Vi har en väl utarbetad mall som används som utgångspunkt för att säkerställa att vi snabbt skall kunna komma i produktion.

Risker kartläggs och i planen hanteras dessa på ett strukturerat sätt.

Vår implementationsmodell is skapad för att ta höjd för varje kunds specifika önskemål då de kan variera mycket. Målsättningen är dock att vi kan hålla oss till den funktionellt kraftfulla standardlösningen.