Nyckelfunktioner – Enkelhet vid utförande av kontroller

Enkelhet vid utförande av kontrollerEnkelheten och lättillgängligheten vid utförande av kontroller är en nyckel till framgång. Genom att utnyttja ny teknologi effektiviseras processen med att göra kontroller avsevärt. Lösningen gör det möjligt att skriva ut och anslå QR-koder för de olika kontrollobjekten som sedan scannas av via mobil eller läsplatta av kontrollanten. Man kan även välja att sortera alla kontroller i en kronologisk ordning som stämmer med den kontrollrunda som genomförs. På detta sätt behövs inga QR koder utan kontrollpunkterna tas i den ordning de kommer.
I samband med kontrollerna kan även automatisk kontroll göras att kontrollanten befinner sig på rätt plats via longitud och latitud-avläsning.
Kontrollerna utförs med mobil eller läsplatta med vilka även eventuella avvikelser kan dokumenteras både skriftligen och via bild som bifogas avvikelsen.