Vår Brand- och säkerhetslösning för flygplatser

Säkerhet har alltid varit högsta fokus för flygplatser. ARFF Safety Management Software (SMS) kan beskrivas som ett formaliserat sätt att bedriva säkerhetsarbete genom utveckla en säkerhetsstrategi och struktur, utveckla formella metoder för att identifiera faror, analysera och motverka risker, ta fram metoder för att kontinuerligt utveckla säkerheten samt övervaka och kontrollera att uppsatta processer följs. Lösningen arbetar med ett proaktivt angreppssätt i motsats till reaktivt.
Flygplatser delas in i kontrollområden som i sin tur delas in i kontrollpunkter. Vår mjukvarulösning tillhandahåller ramverket för att på ett strukturerat sätt definiera schemalagda kontroller som fördelas på ansvariga kontrollanter enligt en rollbaserad lösning. Kontrollanten kan via mobil eller läsplatta genomföra kontrollerna samt direkt i realtid rapportera eventuella avvikelser. Ledningen får en överblick i realtid över det aktuella läget samt kan följa upp att alla eventuella avvikelser åtgärdas inom uppsatta tider. Via det digitaliserade ramverket ges möjlighet till att successivt utveckla ett effektivt säkerhetsarbete som borgar för att man följer uppsatta lagar och regelverk.