Vår molntjänst

Introduktion
Stora och små organisationer har valt att använda sig av Convenios lösningar i molnet. Att använda sig av våra molnlösningar snabbar upp implementationen och sparar pengar för våra kunder då man slipper investera i den moderna IT-infrastruktur som krävs. Lösningen är också skalbar vilket innebär att man betalar för den datakraft man nyttjar som är kopplad till sin storlek på organisation, antal fastigheter som administreras, antalet användare och antalet moduler.
Vår lösning i molnet stödjer de flesta web-läsare och använder sig av en s k "multi-tenant" arkitektur.
Vi använder oss av underleverantören Glesys AB i Sverige som driftspartner.
Glesys har varit verksamma på marknaden sedan 1999 och är en professionell leverantör av IT-lösningar, Hosting and IP-Tjänster.
Convenio har använt sig av Glesys tjänster sedan 2011 och vi är mycket nöjda med kvaliteten vi sett hittills.
GleSys arbetar för miljön och i samarbete med energibolaget Fortum, säljer man överskottsvärme från serverhallarna vilket 2016 hjälpte till att värma upp 1000 lägenheter i Sverige samt minskar koldioxidutsläppen.

Datacentret i Stockholm

* Konsruktionsår: Zon 1: 2012–2013 / Zone : 2015

* Storlek: 350 m²

* UPS-system: Zon 1: Socomec Modulys Green Power, 120 kVA / Zone 2: Emerson Network Power Chloride Trinergy, 750 kVA

* Generator: Emergency generator, 800 kVA

* Klimat- och kylanläggning: Emerson Network Power Liebert HPC-S, 387 kW kyleffekt

* Brandskydd: VESDA-laser and automatic fire suppression solution Novec™ 1230

Datacentret i Falkenberg

* Konstruktionsår: 2011

* Storlek: 154 m²

* UPS-system: Emerson Network Power Liebert Hipulse E, 300 kVA

* Generator: Emergency generator, 700 kVA

* Klimat- och kylanläggning: Emerson Network PowerLiebert Hiross System

* Brandskydd: VESDA-laser and automatic fire suppression solution IG-55 (Argonite)