Nyckelfunktioner – Möjlighet till riskgradering

Möjlighet till riskgraderingVår lösning ger Kunden en möjlighet att sätta en risknivå för de olika kontrollobjekten vilket gör att man lättare kan prioritera mellan åtgärdande av avvikelser. Eventuella avvikelser vid högriskområden visas tydligt i den grafiska presentationen.
Lösningen ger standardmässigt möjligheten att sätta risknivån till Låg, Mellan och Hög..