Convenios lösningar för kontroll av brand och säkerhet. För Fastighetsbolag, Flygplatser, Hotellkedjor, Kommuner, Landsting med flera. Lätt att komma igång och lätt att använda. Kom i produktion inom en månad från avtalstecknande
Easy black

ENKELHET

Enkelt att komma igång, att schemalägga och att utföra kontroller samt hantera avvikelser
Control black

KONTROLL

Behåll kontrollen genom att använda schemaläggningen och uppföljningen via den intuitiva övervakningscentralen
Available black

TILLGÄNGLIGHET

Få tillgång till lösningen via smartphone, platta och PC och genomför de schemalagda kontrollerna via vår specialanpassade APP (App Store and Google Play)
Oändlighet

OBEROENDE

Oberoende lösning säkerställer långsiktighet och konsistens

Våra fokusområdenEn digitaliserad lösning för följande områden finns tillgänglig nu !!

Vår molnbaserade Brand- och Säkerhetslösning med möjlighet att digitalt kontrollera och följa upp schemalagda eller akuta brand- och säkerhetskontroller. Ladda ner och använd vår specialdesignade APP på din Smartphone eller platta eller använd din PC för att utföra arbetet.

Vår internationella lösning för flygplatser, ARFF är en specialanpassad digitaliserad lösning för flygplatser som tillhandahåller ett plattform för övervakning och genomförande av kontroller inom säkerhets- och brandområdet. Den tillhandahåller ett ramverk som ger Kunderna möjlighet att analysera risker på ett sofistikerat sätt för att sedan kunna minska riskerna genom att hela tiden förbättra säkerhetsprocesserna. Rapportera, spåra, övervaka och förbättra kontinuerligt utifrån ett gemensamt system.

Varför vi satsar på detta område

Många olyckor och mycket mänskligt lidande skulle kunna undvikas om brand- och säkerhetskontroller utfördes i enlighet med uppsatta regler och lagar. Avsaknaden på många håll av digitaliserade lösningar försvårar både genomförande av kontroller och framförallt uppföljningen och åtgärdandet av upptäckta brister. Som ett exempel uppstår idag en brand på en svensk skola mer än en gång per dag alla dagar på året. Vår mission är att via en modern teknisk molntjänst kunna tillföra effektiva och lättanvända digitaliserade verktyg för schemaläggning av kontroller, utförande av kontrollerna samt uppföljning av utfall samt åtgärdande av upptäckta brister.


Enkelhet för användaren

En nyckel till framgång är enkelheten att använda lösningen. Med vår lösning kan man använda telefon och plattor utöver en vanlig PC.

Du kommer åt hela lösningen från valfritt gränssnitt och enhet. Lösningen anpassar sig till den enhet du använder. Du kan också med fördel använda vår specialanpassade APP som laddas ner från App Store or Google Play. APPen är i huvudsak till för att genomföra kontrollerna där den fungerar både upppkopplad mot Internet men även utan uppkoppling då Internet-kopplingen inte fungerar. Genom att använda vår rollbaserade lösning underlättas inte bara administrationen utan du säkerställer att kontroller och uppföljning sker enligt uppsatta planer.

Ta kontroll

En annan nyckel till framgång är att hela tiden ha kontroll. Med vår anpassningsbara övervakningscentral har man full information på en och samma plats.

Övervakningsskärmen visar realtidsläget både avseende status för utförda kontroller, antal avvikelser samt status på åtgärdande av avvikelser. Den rollbaserade lösningen underlättar administrationen av lösningen och säkerställer att rätt användare har tillgång till rätt information.